Chúng tôi có 11 sản phẩm dành cho bạn

TẮC KÊ NỞ RÚT INOX (TẮC KÊ INOX 3 CÁNH)

TẮC KÊ NỞ RÚT INOX (TẮC KÊ INOX 3 CÁNH)

Tắc kê nở rút inox hay còn có tên gọi khác là tắc kê nở inox 3 cánh hay bu lông nở rút, cũng có thể gọi là bu lông nở inox 3 cánh hay bu lông nở rút inox. Hiện nay, tắc kê nở rút inox được sử dụng rất rộng rãi trong các ứng dụng hàng ngày, cũng như trong việc lắp đặt thiết bị máy móc, chủ yếu là gắn một thiết bị lên tường bê tông.

Chi tiết
BU LÔNG NỞ INOX

BU LÔNG NỞ INOX

Để liên kết một vật nặng vào tường bê tông thì phải thiết kế ra một loại bu lông đặc biệt có khả năng chịu lực rất cao, từ đó bu lông nở inox được sản xuất

Chi tiết
BU LÔNG NỞ 3 CÁNH MẠ KẼM

BU LÔNG NỞ 3 CÁNH MẠ KẼM

Bu lông nở 3 cánh mạ kẽm thông thường cấu tạo gồm có 1 đai ốc (ê cu), cũng có thể là 2 đai ốc, long đen phẳng và thân bu lông. Sở dĩ có tên bu lông nở 3 cánh mạ kẽm là do ở phần thân bu lông có phần áo nở co giãn, có dạng 3 cánh hoa nên có tên như vậy.

Chi tiết
BU LÔNG NỞ 3 CÁNH INOX

BU LÔNG NỞ 3 CÁNH INOX

Bu lông nở 3 cánh inox thông thường cấu tạo gồm có 1 đai ốc (ê cu), cũng có thể là 2 đai ốc, long đen phẳng và thân bu lông. Sở dĩ có tên bu lông nở 3 cánh inox là do ở phần thân bu lông có phần áo nở co giãn, có dạng 3 cánh hoa nên có tên như vậy.

Chi tiết
BU LÔNG NỞ 3 CÁNH

BU LÔNG NỞ 3 CÁNH

Bu lông nở 3 cánh thông thường cấu tạo gồm có 1 đai ốc (ê cu), cũng có thể là 2 đai ốc, long đen phẳng và thân bu lông. Sở dĩ có tên bu lông nở 3 cánh là do ở phần thân bu lông có phần áo nở co giãn, có dạng 3 cánh hoa nên có tên như vậy.

Chi tiết