Hóa chất cấy thép Epoxy– Bu lông hóa chất được cấp các chứng chỉ Châu Âu ETA (European Technical Approval), chứng nhận khả năng chịu mỏi (fatigue load), chịu lửa (fire resistant), chứng nhận khả năng làm việc trong môi trường bị ăn mòn (corrosion resistant), làm việc trong môi trường ngập nước (underwater application), và chứng nhận khả năng làm việc lâu dài (long term behavior).

  • Hóa chất cấy thép  – bu lông hóa chất sử dụng để neo cấy các kết cấu, liên kết liên quan đến kết cấu thép như các cột thép, hệ thống dầm.
  • Hóa chất cấy thép – bu lông hóa chất ứng dụng vào cải tạo, sữa chữa công trình ứng dụng phương pháp cấy thép sau.
  • Hóa chất cấy thép – bu lông hóa chất sử dụng để thi công lan can, đường ray, barie, tường rào, thi công nhà để xe, hệ thống chuồng trại.
  • Hóa chất cấy thép – bu lông hóa chất được ứng dụng thi công các kết cấu thép phụ trợ như cầu thang bộ, giàn giáo công trình.
  • Hóa chất cấy thép – bu lông hóa chất có thể thay thế và bổ sung thép bị thiếu hoặc đặt sai vị trí khi đã thi công xong.
  • Hóa chất cấy thép – bu lông hóa chất ứng dụng để thi công các kết cấu dùng phương pháp cấy thép sau